Uutiset

DEKRA & Mesekon: Kilpailuetua pätevöitetystä valmistusmenetelmästä

Kansainväliset asiakkaat asettavat valmistusprosessille korkeat laatuvaatimukset. Osaamisen edellytetään olevan ajan tasalla ja toimintaa pitää kehittää jatkuvasti. Mesekonin modernit hitsausprosessit ja toimiva kumppaniverkosto mahdollistavat menestymisen kansainvälisillä vientimarkkinoilla.

Vaativien teräsrakenteiden valmistusta ohjaavat tiukat standardit, jotta mm. lopputuotteiden korroosio- ja lujuusvaatimukset voidaan täyttää. Käytännössä valmistavan yrityksen täytyy pätevöittää asiakkaan vaatimat valmistusmenetelmät ja testauttaa lopputuotteen kestävyys ja turvallisuus erilaisin kokein.

– Olemme yhdessä DEKRAn kanssa toteuttaneet menetelmäkokeita, joissa on pätevöitetty asiakkaan vaatimusten mukaisia hitsausmenetelmiä. Toteutetut menetelmäkokeet ovat poikkeuksellisia, sillä ne on tehty ns. hybridimallin mukaan. Useissa asiakasprojekteissa edellytetään useiden standardien samanaikaista huomioimista hitsausprosessissa; EN-standardin lisäksi tulee huomioida myös NORSOK- ja ASME-standardi. Menetelmäkokeiden myötä meillä on nyt asiakkaiden vaatimusten mukaisia pätevöitetty menetelmiä – ja tämä hyödyttää kaikkia osapuolia, kertoo Mesekonin myyntijohtaja Tero Nättiaho.

– DEKRAlla on laaja palvelutarjooma, joka vastaa tarpeisiimme. DEKRAn NDT-tarkastajat on koulutettu ja sertifioitu ISO 9712:n mukaan. Saamme heiltä NDT-peruspalveluiden lisäksi tarvittaessa vaativimpiin kohteisiin asiantuntijapalvelua, Nättiaho täydentää.

– Hyvässä yhteistyössä myös yhteensopivat toimintatavat ovat tärkeitä. Yhteistyötä sujuvoittaa sekin, että dokumentointi ja tiedonsiirto järjestelmien välillä hoituu digitaalisesti. DEKRAn myöntämät todistukset pätevyydestä siirtyvät sähköisesti esimerkiksi alalla käytettyyn hitsauksen laadunhallintaohjelmistooon, Nättiaho selvittää.

 

DEKRAn laboratoriossa onnistuvat kaikki testaukset, mitä tarvitaan hitsausmenetelmän laadun todentamiseen.
– Meidän töissämme lujuus- ja erityisvaatimukset, kuten iskusitkeys, pitää olla kunnossa tai muuten sillat sortuvat ja tornit kaatuvat, Nättiaho naurahtaa.

DEKRAn DT-laboratorio ja Mesekonin tuotantotilat sijaitsevat molemmat Turussa.
– On selkeä etu, että laboratorio on monipuolinen ja lähellä meitä – näillä töillä on usein kiireinen aikataulu, Nättiaho summaa.