Raskaan sarjan teräsrakenneosaamista sparraavalla otteella

Valmistamme prosessilaitteita eri teollisuuden aloille – kolmen vuosikymmenen kokemuksella ja sertifioidulla ammattitaidolla.

100 % jäljitettävyys syntyy laitevalmistuksen varmennetulla ja dokumentoidulla prosessilla

Hitsaus, levy- ja putkityöt

Pätevä tuotannonohjaus ja raudanluja ammattitaito laadun takeena

Raskaiden ja keskiraskaiden hitsattujen teräsrakenteiden valmistus on Mesekonin ydintoimintaa. Optimoimme yhdessä asiakkaidemme kanssa tuotteiden rakennetta ja valmistettavuutta.

Kehitämme omia prosessejamme ja tuotantomenetelmiä jatkuvasti. Meillä laatu muodostuu osaavasta tuotannonohjauksesta ja ammattilaisen kädenjäljestä. Prosessia ohjaa IWS-pätevöity työnjohto ja IWE-pätevöity hitsauskoordinointi. Työn jäljestä vastaavat ammattitaitoiset hitsaajat – Mesekonilla jokaisella hitsaajalla on SFS-EN 9606-1 -pätevyys ja noudatamme EN-, ASME- ja NORSOK-normien mukaisia hitsausnormeja.

Vema Lift Oy:

”Tuotteemme on valmistusteknisesti vaikea, joten Mesekonin osaava ja asiantunteva henkilöstö on onnistumisen kannalta ratkaisevassa roolissa. Uusien lujien terästen käyttämisessä valmistajan moderni hitsaustekninen osaaminen edesauttaa materiaalien suomien mahdollisuuksien ulosmittaamista.”

 

Kokoonpano

Kokonaisvaltainen kumppani

Vastaamme laajoista kokoonpanoprojekteista maailman arvostetuimpien teknologiateollisuuden yritysten strategisena kumppanina.

Meillä kokoonpanosta vastaa kokenut, itseohjautuva henkilöstömme, jonka vastuulle voi luottaa vaativimmatkin kokonaisuudet. Työryhmän koon skaalaamme tarpeen mukaan, mutta työnjälki on projektin koosta riippumatta aina sataprosenttinen.

Kokoonpanotiimimme vastaa sekä mekaanisesta että hydraulisesta kokoonpanosta ja yhteistyöverkostomme kautta hoituvat myös sähköiset asennukset.

Framo:

”Meille Framolla on tärkeää ylläpitää tuotteiden ja dokumentaation laatu huipputasolla ja vaadimme sitä myös alihankkijoiltamme. Mesekonin työskentelytapa on ongelmanratkaisulähtöistä ja joustavaa offshore-tuotteidemme koko valmistusprosessin ajan. Olemme luottaneet Mesekoniin ja kehittäneet yhteistyötä jo vuosikymmenen ajan.”

Koneistus

CNC-koneistusta oman katon alla

Meillä suurin osa hitsaamistamme teräsrakenteista myös koneistetaan. Koneistamme omissa tuotantotiloissamme ja omilla laitteilla: käytössämme on CNC-ohjattuja avarruskoneita raskaaseen ja keskiraskaaseen koneistukseen.

Verkostomme vakiotoimittajat tukevat omaa konekantaamme ja varmistavat tarvittavat lisäresurssit.

Langh Tech Oy:

”Olemme saaneet yhdessä Mesekonin kanssa rakennettua toimitusketjun, jossa asiakkaat kokevat tehokasta, asiantuntevaa ja nopeaa projektinhoitoa.”

Lämpökäsittely

Lämpökäsittelykapasiteettia 15 tonniin ja 850 asteeseen

Mesekonilla lämpökäsittely tehdään sähkötoimisella kiertoilmauunilla, jossa lämpö jakautuu hyvin tasaisesti.

• 3.300 x 3.500 x 6.400 mm
• maksimi lämpötila 850° C
• maksimi  kuorma 15 ton

Yhteiskehittämisellä pidennämme laitteiden elinkaarta ja lisäämme tuottavuutta. Standardoidulla valmistusprosessillamme varmennamme laadun ja tuotamme tarvittavan dokumentaation.

 

 

Raaka-aineesta koneistetuksi tuotteeksi samassa osoitteessa

Mesekonin tuotantotiloissa kohtaavat sekä asiakkaan tarpeet että osaava henkilöstö ja teknologia. Saman katon alla tehtävä valmistuskehitys, valmistus, kokoonpano ja koneistus tarkoittaa toimitusvarmuutta ja kustannustehokkuutta.

Vain varmennettu ja dokumentoitu laatu on kyllin hyvää

Mesekonin laadunvarmennus- ja dokumentointiprosessi vastaa asiakkaiden laadunhallinta- ja raportointivelvoitteisiin mahdollistamalla kokonaisvaltaisen jäljitettävyyden.

Hitsauksen kokonaisvaltaista osaamista

Asiakkaamme ovat alansa johtavia yrityksiä, jotka innovoivat jatkuvasti uutta. Siksi myös Mesekonilla osaamisen ja toiminnan kehitys on jatkuvaa. Panostamme henkilöstön ammattitaitoon: työnjohdollamme on IWS-päteyys, IWE-pätevöity hitsauskoordiointi ja kaikilla hitsaajillamme on SFS-EN 9606-1 -pätevyys. Konepajallamme käsitellään 22 hitsaukseen pätevöitettyä materiaalia ja meillä 151 menetelmähyväksyntää hitsaukselle.

Avoimuudella ja ammattitaidolla mutkaton rikkipesurien toimitusketju

Langh Tech Oy

“Rikkipesurien toimitusketjussa on tärkeää palvella loppuasiakkaita joustavasti. Olemme yhdessä Mesekonin kanssa rakentaneet toimitusketjun, jossa asiakas saa tehokasta, asiantuntevaa ja nopeaa projektipalvelua. Paikallisella yhteistyöllä ja avoimella kanssakäymisellä on ollut tärkeä rooli kehittäessämme tuotteita sekä valmistusteknisesti että prosessin kannalta paremmiksi."

”Tuotteemme on valmistusteknisesti vaikea, joten Mesekonin osaava ja asiantunteva henkilöstö on onnistumisen kannalta ratkaisevassa roolissa."

Vema Lift Oy

”Meille Framolla on tärkeää ylläpitää tuotteiden ja dokumentaation laatu huipputasolla ja vaadimme sitä myös alihankkijoiltamme."

Framo Oy