Register and privacy statement

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Mesekon Oy
Y-tunnus 0963040-4
Tierankatu 9
20520 Turku

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Turkka Kankare

2. Rekisterin nimi

Mesekon Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

3. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö tai yritys on Mesekon Oy:n mahdollinen tuleva tai nykyinen asiakas, yhteistyökumppani tai muu sidosryhmään kuuluva kontakti.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suora-markkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
· Nimi
· Sähköpostiosoite, kirjepostiosoite
· Puhelinnumero
· Organisaatio ja asema
· Organisaation osoitetiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä sekä rekisterinpitäjän järjestämien kampanjoiden pohjalta. Mikäli tietolähde on muu kuin edelläoleva on lähde mainittu.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaisten sitä edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen ja kielto-oikeus

Henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Henkilöllä on milloin tahansa mahdollisuus vaatia tietojensa poistamista tietorekisteristä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.